ציון חוני המעגל

דגם: 
חוני המעגל עברית

חוני המעגל אנגלית

חוני המעגל המחזה לילדים

 

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

חוני המעגל היה מאנשי המופת של העם היהודי. חכם עצום החי בתקופת בית המקדש השני, בסוף מלכות החשמונאים.

מספרים על חוני המעגל שבזמן שהיה נכנס לבית המקדש העֲזָרה  כולה זהרה והאירה.

גדול הדור, רבי שמעון בן שטח, אמר עליו שהוא כבן בית אצל הקב"ה. ומיהו בן בית? אחד שמרגיש נוח לבקש מבעל הבית כל אשר הוא חפץ.

מספרת לנו הגמרא את סיפורו של חוני, סיפור שנתן לו את שמו "חוני המעגל":

במשך שלוש שנים לא ירד גשם בארץ ישראל. והנה הגיע סוף החורף השלישי, חודש אדר, ושום סימן לגשם לא נראה באופק. חכמי ישראל ידעו שאם לא ירד גשם, יחריף הרעב וסכנת הכְליה תהיה מוחשית מתמיד  ולכן ביקשו עצה לפתרון בעיית הבצורת.