ציון הבאבא סאלי זיע"א

כחלק ממסלול  קברות צדיקים להנגשת סיפורי הצדיקים והתנאים של המשרד לפיתוח הגליל והנגב תוכלו לשמוע כאן את סיפורו של הצדיק הבאבא סאלי