ציון אבא חלפתא

דגם: 
אבא חלפתא עברית

אבא חלפתא eng

אבא חלפתא המחזה לילדים

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

אבא חלפתא היה תנא בדור השלישי של התנאים, חברם של רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא.

בפרקי אבות מצוין כי אבא חלפתא גר בכפר חנניה, הנמצא סמוך לכאן.

מעט מאד ידוע עליו ונשתמר מתורתו, רק זאת ידוע - שהיה גאון עצום בענייני התפילה עד כדי כך שחיבור שחיבר ביחד עם חברו רבי חנינא בן תרדיון, התקבל על כל ישראל ונכנס לתפילות הסדורות בתעניות.

אימרותיו הבודדות שנשתמרו עסקו בעניין השכינה השורה על ישראל כשהם יושבים ביחד ללמוד תורה. בספר אבות דרבי נתן נאמר בשמו -  כל שנים או שלושה שיושבים בשוק ויש בניהם דברי תורה, שכינה נתגלית עליהם.

בפרקי אבות נאמר – "רבי חלפתא בן -דוסא איש כפר חנניא אומר, עשרה שישבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלהים נצב בעדת -אל. ומנין אפילו חמשה?, שנאמר ואגדתו על -ארץ יסדה. ומנין אפילו שלשה?, שנאמר בקרב אלהים ישפט. ומנין אפילו שנים?, שנאמר אז נדברו יראי יי איש אל -רעהו ויקשב יי וישמע. ומנין אפילו אחד?, שנאמר בכל -המקום אשר אזכיר את -שמי אבוא אליך וברכתיך.