פינת הנצחה -גל בסון

על גל בסון

יער עופר

שירים שאהב

כחלק משביל ישראל עשו משפחתו של גל בסון ז"ל פינה לזכרו ביער עופר ביחד עם קק"ל 

גל נהרג בשרותו הצבאי. העמדה מספרת את סיפורו של גל ואת סיפור המקום