פלוגה ה' מגדוד 890 במלחמת יום הכיפורים

פודקאסט פלוגה ה - פרק א'

פודקאסט פלוגה ה' - פרק ב'

הסכת פלוגה ה' - פרק ג'

פודקאסט נבחר: 
כן