עתלית מבצע מייקלברג

דגם: 
עברית

English

עברית קלה

במחנה המעפילים עתלית הוצב מטוס דגם קרטיס קומנדו המנציח את מבצע מייקלברג

במסגרת המבצע התבצעו 3 טיסות לארץ ישראל באמצעות מטוס מדגם זהה לזה המוצב במחנה

כל הטיסות היו בלתי חוקיות ונעשו "מתחת לאפם" של השלטונות הבריטיים, שמנעו עליית יהודים לארץ

 שתי טיסות הביאו 100 עולים בלתי לגליים מעיראק וטיסה נוספת העלתה 50 עולים בלתי לגליים מאיטליה

 

פודקאסט נבחר: 
לא