נטור סיפור קולי

ואהבת

וסיפרת

במסגרת חגיגות יובל להתיישבות בגולן, הוקם בנטור מיזם סיפור קולי המספר את סיפורו של היחשוב.

נטור התחיל את דרכו כקיבוץ של השומר הצעיר, והפך למושב המשלבס תושבים דתיים וחילוניים.

המיזם הפיסולי מתבסס את המילה "ואהבת".