נגבה

דגם: 
הסבר בעברית

English explanation

מגיני נגבה ניהלו במלחמת העצמאות קרבות גבורה קשים כנגד הצבא המצרי ולא נטשו את הקיבוץ

מסבירן קולי המוצב סמוך לאנדרטה בבית העלמין מתאר את העמידה האיתנה.