משכנות שאננים

דגם: 
הסבר קולי - משכנות שאננים

English explanation

Arabic explanation

תצפית לכיוון חומות העיר. בתצפית משקפת, מסבירן ופנורמה

ההסבר מתמקד בתולדות בניית החומה, והיציאה מהחומות 

בניית משכנות שאננים, טחנת הרוח ושכונת ימין משה