מרכז ניצן ההתיישבות היהודית

דגם: 
עברית

פיוטים

English

עמדה קולית במרכז גוש קטיף בניצן מספרת את סיפור הפסיפס העתיק ועל יצירתו המופלאה של רבי ישראל נאג'רה