מצפה שמוליק שהם

עברית

אנגלית

מצפה שמוליק.

 קחו אויר מלוא הראות, והתמכרו לרוחות השומרון הנושבות בהרים!

כאן, מתבסמים מהרוח הגדולה. רוחו הטובה של שמוליק שהם עוטפת את המעפילים אל ההר הטוב הזה.

אבא וסבא אוהב היה שמוליק.

מחנך אהוב נעים ומאיר פנים, בעל עין טובה ובעל חסד

המשפחה היהודית הגדולה והשורשית היתה  תכלית נעלה בחייו, ולאורה חינך דורות של תלמידות.  

בעמדה זה תוכלו לשמוע את סיפור הקמתה של רמת גלעד.