מצפה יריחו

Mediterranean sea Towerהאתר מכונה "מגדל לים התיכון" והוא מאפשר תצפית מדהימה עד למישור החוף.

המסבירן הפנורמי משמיע הבר על תולדות ההתיישבות באיזור