מצפה נוקייבתצפית נוקייב ממוקמת במקום בו היה מוצב סורי עד מלחמת ששת הימים בשנת 1967

במצפה קיימת הנצחה ל-8 לוחמים שנפלו בקרב על המוצב במהלך מבצע סנונית שבוצע ע"י חטיבת גולני בשנת 1962

המסבירן באתר מתאר את הפעולה, ואת ההיסטוריה של האיזור.