מצפה הארזים

עברית

אנגלית

מצפה הארזים הוקם ע"י הקק"ל על מנת להנציח את זכרו של טוביה אשבל, מנהלו הראשון של חבל הגליל.

המסבירן במצפה מספר על פועלו של טוביה אשבל, על ההיסטוריה של האיזור ועל פעילות הקק"ל בנטיעה ושימור היער.