מצפה הארזים

מצפה הארזים הוקם ע"י הקק"ל על מנת להנציח את זכרו של טוביה אשבל, מנהלו הראשון של חבל הגליל.

המסבירן במצפה מספר על פועלו של טוביה אשבל, על ההיסטוריה של האיזור ועל פעילות הקק"ל בנטיעה ושימור היער.

המסבירן מופעל באמצעות פאנל סולארי, ובתקופת החורף הוא אינו מקבל שמש כלל.

למרות זאת, בזכות צריכת זרם נמוכה, הבוא צולח את התקופה בהצלחה.