מצפה גדות

דגם: 
מצפה גדות

Gadot lookout

במלחמת ששת הימים בשנת 1967 עלה צה"ל לגולן, ולאחר יומיים של קרבות גבורה קשים הדף את הצבא הסורי והביא שקט ליישובי הצפון

במצפה גדות תצפית טובה לכיוון עמק החולה מנקודת מבטם של החיילים הסורים שמררו במשך 19 שנים את חייהם של המתיישבים בעמק

קשה במיוחד היה חלקם של חברי קיבוץ גדות שסבלו מהפגזות בלתי פוסקות.

.המסבירן במקום מתאר את הנוף, ואת המלחמה