מצודת כ"ח קרב קשה במיוחד התנהל במלחמת העצמאות על מנת לכבוש את מבנה המשטרה הסמוך לכפר נבי יושע

בשלושה נסיונות תקיפה נפלו כ"ח (28) לוחמים, רובם לוחמי הפלמ"ח.

לזכרם נקרא מבנה המשטרה - מצודת כ"ח.

רוב הלוחמים קבורים באתר זה

המסבירן באתר משמיע את הסיפור.