מערת פאן שמורת בניאס

דגם: 
עברית

אנגלית

ערבית

בשמורת הבנמיאס נמצאים מקורותיו של נחל שניר וכן מערת פאן.

סמוך לפתח המערה הוצב מסבירן.

 המסבירן מופעל באמצעות מטבעות ב- 3 שפחות: עברית, אנגלית וערבית.