מערת אליהו

מסבירן קולי  המספר את סיפור מערת אליהו על פי הסיפור התנכי