מסלול החורבה - החומה הרחבה

דגם: 
english

המחזה לילדים

עברית

רוסית

 

מתוך הטקסט:

לפניכם אחד הממצאים הארכאולוגים העתיקים ביותר בַּרובע היהודי 

כאן נמצאו  שרידים של אחת החומות הקדומות של ירושלים, שנבנתה ככל הנראה בתקופת בית ראשון, לפני כאלפיים ושבע מאות  - שנים

מִמצא חשוב זה אישר את ההשערה..........