מודיעין גבעת התיתורה עמדה 3

קרב אל בורג' עברית

קרב אל בורג' ENGLISH

עמדת הדרכה  קולית המספרת את קרב אל בורג שהתנהל במקום