מודיעין גבעת התיתורה עמדה ראשונה

דגם: 
גבעת התיתורה עברית

Titura Hill English

המחזה לילדים

עמדת הדרכה קולית בגבעת התיתורה במודיעין כחלק ממסלול קולי של 3 עמדות קוליות