מודיעין גבעת התיתורה מבצע דני עמדה שניה

מצבע דני ENGLISH

מבצע דני עברית

עמדה קולית המספרת את סיפור "מבצע דני"