בית העלמין הצבאי כפר וורבורג

דגם: 

 בבית העלמין הצבאי  בכפר ורבורג הואבית קברות צבאי של מדינת ישראל, והוא כולל חלקה של הנופלים בקרבות הדרום במלחמת העצמאות.

מרבית הנופלים הקבורים בחלקה זו היו לוחמי חטיבת גבעתי, וסיפורנו כאן יתמקד בקרבות החטיבה במלחמת העצמאות.

באיזור זה ניהלה חטיבת גבעתי קרבות עקובים מדם שבסיומם נהדף הצבא המצרי מתחומי מדינת ישראל.

את הסיפור המלא ניתן לשמוע בעברית ואנגלית מפי המסבירן הקולי שבאתר