יוסף אלישע בית המכס

על יוסף ז"ל

 יוסף אלישע נולד בְּבַגדד בשנת אלף תשע מאות ארבעים וָתשע, ועלה לישראל עם משפחתו בהיותו בן שנתיים. הוא גדל במעברה ב' באשקלון, בַּבַּתים הראשונים שנבנו בַּשכונה.

 

יוסי למד בבית הספר היסודי "ארלוזורוב" בעיר, והכיר בְּכִיתה ו' את נילי חברתו שהייתה אהבתו הגדולה, ואיתה תכנן להתחתן עם סיום שירותו הצבאי. הוא גדל במשפחה מרובת ילדים – עשרה במספר, ומאחר שסייע להוריו בפרנסת המשפחה עבד ביום כְּבַרזלן וּבַעֲרבים למד בְּתיכון עֶרב.

 

יוסי היה בחור יְפֵה מַראֶה וּבַעל בלורית, והיה לו מֶזֶג נָעים וְשָׁקט. הוא היה מקובל על חבריו ואהוב על הבנות. הוא אהב ספורט ועסק בפיתוח הגוף, שיחק כדורגל, והיה השוער של השכונה. הוא התגייס לצה"ל בטרם מלאו לו שמונֶה-עשרה שנים, וּבְעת המלחמה כתב רבות להוריו והביע את אהבתו ואת דאגתו לכל אחד מבני המשפחה וְלַחֲברתו.

 

יהי זכרו ברוך!