יוחנן הסנדלר

דגם: 
רבי יוחנן הסנדלר עברית

רבי יוחנן הסנדלר אנגלית

רבי יוחנן הסנדלר המחזה

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

רבי יוחנן היה תנא בדור השלישי של התנאים ,לאחר חורבן בית המקדש השני. תקופה זו הייתה מהתקופות הסוערות ביותר אך גם הזוהרות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. השלטון הרומי גזר גזרות קשות מנשוא על העם היהודי, ומי שלא נשמע לגזרות, נרדף, נכלא והוצא להורג. לצד זה, חיו בתקופה זו ענקי הרוח אשר בזכותם אנו חיים עד היום ורוחנו איתנה, ענקים כרבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי אשר קבור ממש כאן לפנינו.

רבי יוחנן הסנדלר נמנה על תלמידי רבי עקיבא. ומעשה שהיה כך היה-

בימים ההם חל איסור חמור על לימוד התורה בתוך גבולות ארץ ישראל. רבי עקיבא, שהיה גדול הדור , לא היה מוכן להישמע לגזרה זו והמשיך ללמד עד אשר נתפס ונכלא. על אף הפחד הגדול, המשיכו חכמי הדור ללמוד בהיחבא מתוך ידיעה ברורה שללא תורה –אין קיום לעם ישראל!