חלום יעקב בית אל

דגם: 
עברית

Engkush

מצפון ליישוב בית אל נמצא משטח אבן רחב ידיים

סמוך למשטח נמצאים מקאם מוסלמי,  קאפלה ביזנטית ועץ אלון תולע בן כאלף שנים.

כל אלה מעידים על כך שהאתר היה מקודש לאורך שנים רבות וכנראה הוא משמר את סיפורו של יעקב אבינו הבורח לחרן 

פודקאסט נבחר: 
לא