חיל הקשר

דגם: 
להאזנה

באתר ההנצחה לחללי חיל התקשוב שביהוד הצבנו מסבירן.

המסביר מתאר את תולדות החייל בעברית ואנגלית.