חטיבה 274 יד לשריון

דגם: 
עברית

אנגלית

אנדרטאת חטיבה 274 ביד לשריון 

סיפור החטיבה