חטיבה 14 יד לשריון

דגם: 
English explanation

הסבר בעברית

סיפורה של חטיבת השריון 14 שלקחה חלק מרכזי בקרבות מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים ומלחמת לבנון הראשונה.