חטיבה 600

דגם: 


Lookout 600 Brigade

חטיבה 600 לחמה במלחמת יום הכיפורים בסיני כחלק מאוגדתו של אריאל שרון.

את סיפרה המלא של החטיבה משמיע מסבירן קולי המוצב באנדרטה של החטיבה בלטרון