חטיבה 217

דגם: 
סיפור החטיבה בעברית

סיפורה של חטיבת השריון 217 במלחמות ישראל