חורשת הנופלים ערוגות

חורשת הבנים

דן פארן

יוסי עמר

יצחק בר שדה

עופר בג-בג

שלמה שי

יהודה אורי באסל

עובדיה זנדני

שלום שלומי

גבריאל גבי ימיני

אליאסף זנדני

בחורשת היישוב ערוגות בין העצים הוקמה עמדת הדרכה קולית על ידי פנורמה המספרת את סיפורם של הנופלים במועצה איזורי באר טוביה ובתמיכתה 

כל לחצן מכוון לסיפור על לוחם .