הר הרצל

דגם: 
גדולי האומה אנגלית

עברית

בהר הרצל פועלים 2 מסבירנים:

א. מסבירן ברחבת הכניסה אל בית הקרבות המרכזי לחללי צה"ל

   במסבירן זה מתוארת הקמתו של בית העלמין והחלקרות השונות הכלולות בו

ב. מסבירן בחלקת גדולי האומה המתארת את הנצחתם של נשיאי ישראל, ראשי הממשלה ויושבי ראש הכנסת לדורותיהם