הר הרצל גדולי האומה

דגם: 
גדולי האומה אנגלית

עברית

בהר הרצל פועלים 2 עמדות מסבירן קולי

א. מסבירן בחלקת גדולי האומה המתארת את הנצחתם של נשיאי ישראל, ראשי הממשלה ויושבי ראש הכנסת לדורותיהם

ב. בהיכל הזיכרון

ג. באנדרטה לנפגעי הטרור