הרב מרדכי אליהו זצ"ל

להאזנה

הרב אליהו

החיד"א עברית

החיד"א אנגלית

 הרב מרדכי אליהו זצ"ל נטמן בהר המנוחות בסמוך לקברו של החיד"א.

את סיפורם של שני הצדיקים ניתן לשמוע באמצעות המסבירן שהוצב במקום.