הקרון

דגם: 
סיפורו של הקרון

The story of the wagon

בסמוך ליד לבנים נתניה הוצה קרון רכבת ששימש להסעת יהודים למחנות השמדה במהלך השואה

הקרון נועד להנציח את תפקידה המרכזי של הרכבת בתהליך ההשמדה

בסמוך לקרון הוצב מסבירן המספר את סיפורה של הרכבת הגרמנית ואת תהליך הצבתו של הקרון באתר זה.

במהלך שיפוץ הקרון התגלתה על השלדה הטבעה של מגן דוד - אולי דרישת שלום מן העבר.

פודקאסט נבחר: 
כן