הקרון

דגם: 
סיפורו של הקרון

בסמוך ליד לבנים נתניה הוצה קרון רכבת ששימש להסעת יהודים למחנות השמדה במהלך השואה

הקרון נועד להנציח את תפקידה המרכזי של הרכבת בתהליך ההשמדה

בסמוך לקרון הוצב מסבירן המספר את סיפורה של הרכבת הגרמנית ואת תהליך הצבתו של הקרון באתר זה.

במהלך שיפוץ הקרון התגלתה על השלדה הטבעה של מגן דוד - אולי דרישת שלום מן העבר.