היכל הזכרון הר הרצל

דגם: 
הסבר בעברית

English explanation

היכל הזיכרון הממלכתי הינו אתר הנצחה ייחודי , שלראשונה מאז קום המדינה מאחד בתוכו את שמותיהם של כלל הנופלים במערכות ישראל מראשית ההתיישבות הציונית ועד ימינו אנו.