הטנק של דגניה

סיפורו של הטנק

המסבירן מוצב ליד טנק סורי שנבלם במלחמת העצמאות ע"י אנשי הקיבוץ ולוחמי צה"ל

המסבירן מספר את סיפורו ההירואי של הקרב בו נבלמה מתקפת הצבא הסורי על מדינת ישראל שזה עתה קמה.