ההר העגול פלוגה ג'

שלום כהן

ראובן גלקין

משה ישראל דורנשטראוך

מרדכי יוסף

חיים שחר

חיים אשכנזי

אהרון מרגל

על הר העגול

קרב החווה הסינית

אתר הַהנצחה לֶלוחַמֵי פּלוגה ג' בִּגְדוד 890 של חטיבת הַצנחנים בַּחווה הַסינית.

הַהר הֶעגול הוּקם בִּתְחִילָה כֶּאתר לֶהנצַחת זִכְרוֹ של ראובן גָלקין, בְּנָם של זאב וֶדולי זִכְרָה לִבְרכה, מִוָותיקי מושב עמיקם.

בֶּ-2017 חַבֶרַיו של ראובן מִפְּלוגה ג' בּיקשו להצטרף לַאתר וֶלתת מָקום להנצַחת חַלֶלֵי הַפּלוגה מִמִלְחֶמֶת יום הַכּיפּורים וּמֵהַחווה הַסינית.