ההר העגול עמיקם

אהרון מרגל

ראובן גלקין

חיים שחר

חיים אשכנזי

שלום כהן

מרדכי יוסף

משה דורשנטרוך

ההר העגול

קרב החווה הסינית

אתר הַהנצחה לֶלוחַמֵי פּלוגה ג' בִּגְדוד 890 של חטיבת הַצנחנים בַּחווה הַסינית.

הַהר הֶעגול הוּקם בִּתְחִילָה כֶּאתר לֶהנצַחת זִכְרוֹ של ראובן גָלקין, בְּנָם של זאב וֶדולי זִכְרָה לִבְרכה, מִוָותיקי מושב עמיקם.

בֶּ-2017 חַבֶרַיו של ראובן מִפְּלוגה ג' בּיקשו להצטרף לַאתר וֶלתת מָקום להנצַחת חַלֶלֵי הַפּלוגה מִמִלְחֶמֶת יום הַכּיפּורים וּמֵהַחווה הַסינית.