האריה השואג

דגם: 
עברית

בבית הקברות של כפר גלעדי נמצאת חלקת הקבל של הרוגי תל חי ובהם יוסף טרומפלדור

על הקבר הוצב פסל האריה השואג

סמוך לפסל הוצב מסבירן המספר את סיפורו של יוסף טרומפלדור ושל הקרב בו מצא את מותו.