גן לאומי בית שאן

דגם: 


בגן לאומי בית שאן נמצאים שרידיה של העיר העתיקה ניסה סקיתופוליס מהתקופה הרומית.

ברחבי האתר הוצבו 3 מסבירנים - בתיטרון, בצומת רחובות ועל התל הקדום.

המסבירנים מתארים את התקופה המדהימה שעברה על תושבי העיר בעת העתיקה.