גדסר 87 יד לשריון

דגם: 
עבריתסיפורו של גדוד הסיור במלחמת יום הכיפורים

הגדוד ניהל קרבות מרים בחזית סיני, והוביל את המהלך לקראת צליחת התעלה. 

בקרבות אלה ספג הכוח אבידות כבדות והפסיק להתקיים בפועל ככוח אורגני.