גדסר 87 יד לשריון

דגם: 
עברית



סיפורו של גדוד הסיור במלחמת יום הכיפורים

הגדוד ניהל קרבות מרים בחזית סיני, והוביל את המהלך לקראת צליחת התעלה. 

בקרבות אלה ספג הכוח אבידות כבדות והפסיק להתקיים בפועל ככוח אורגני.