גג החורבה ירושלים

English

עברית

רוסית

המחזה

מתוך הטקסט:

מִתצפית זו אתם יכולים ליהנות  מנוף מרהיב של שלוש מאות וששים מעלות שמציעה לכם המרפסת החיצונית של בית הכנסת. אתם מוזמנים ללכת לאורכה לאחר שתסיימו להאזין להסבר הקולי.