גבעת התחמושת

השיר "גבעת התחמושת"



Ammunition Hill

סיפור הקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים

המסבירן כולל גם את השיר המפורסם שנכתב על הקרב