גבעת היקבים היקבים

דגם: 
בגבעת היקבים ישנו מסלול קולי שבו יש 4 מסבירנים המספרים את סיפור המקום

בנוסף כשעוברים בשוק הקדום ישנה מערכת עם חישן, שמשמיע קולות של שוק מהעבר

פודקאסט נבחר: 
לא