בניאסBanias

שפות: עברית ואנגלית

בשמורת בניאס ישנו מסבירן המספר את סיפור המקום

המסבירן מופעל באמצעות מטבעות