בית העלמין יד מרדכי

דגם: 


English description

.במלחמת העצמאות ניהלו מגיני יד מרדכי מלחמה הירואית כנגד הצבא המצרי

נופלי הקרבות טמונים בבית העלמין שמוקם בלב הקיבוץ.

מסבירן קולי באתר מתאר את  קרב הגבורה.