בית הכנסת העתיק שפרעם

דגם: 
בית כנסת העתיק בשפרעם עברית

בית כנסת העתיק בשפרעם eng

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

בית הכנסת העתיק בשפרעם מעיד  על קהילת היהודים המפוארת שהתקיימה כאן במשך אלפי שנים.

בעקבות חורבן הבית, ולאחריו מרד בר כוכבא, הדלדלה האוכלוסיה היהודית במרכז הארץ, ורבים עברו צפונה. כך התחזקה האוכלוסיה היהודית כאן בשפרעם.

הסנהדרין, ששימשה כמוסד הדתי העליון בימי בית שני, גלתה מירושלים ונדדה ממקום למקום. בנדודיה, הגיעה גם לשפרעם .

התלמוד הבבלי מתאר זאת כך:  "גלתה סנהדרין… מלשכת הגזית לחנות ומחנות (שורוק) לירושלים, ומירושלים ליבנה, ומיבנה לאושא, .., ומאושא לשפרעם, ומשפרעם לבית־שערים, ומבית־שערים לציפורי, ומציפורי לטבריא."