בית הכנסת העתיק גוש חלב

דגם: 
בית כנסת גוש חלב עברית

בית כנסת גוש חלב אנגלית

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

בתקופת בית המקדש השני, היתה גוש חלב העיירה החשובה ביותר בגליל העליון, ושימשה כבירת המנהל של האיזור גם לאורך תקופת המשנה והתלמוד.

המרחק הגדול שבין בית הכנסת שלפנינו לבין מרכז הכפר, מעיד, ככל הנראה, על כך שבית כנסת זה לא היה שייך לגוש חלב, אלא לישוב קטן שהיה קיים באזור זה.

שרידיו של בית הכנסת של היישוב גוש חלב מצויים ביישוב ג'יש מתחת לכנסיית מר בוטרוס. עד היום ניתן לראות שרידים של בית הכנסת משובצים בקירות הכנסיה ופזורים סביבה.

בית כנסת זה נבנה ככל הנראה בסוף המאה השלישית לספירה, לפני 1700 שנה. כיוונו של הבניין הוא צפון – דרום  והכניסה אליו נמצאת בקיר הדרומי הפונה לכיוון ירושלים......