בית אשל המלחמה

דגם: 
עברית

המחזה - הסכת

עברית קלה למוגבלים קוגנטיבית

english

תיאור המלחמה שעברה על בית אשל

פודקאסט נבחר: 
כן