בית הקברות כינרת

דגם: 
הסבר על בית הקברותהמסבירן מוצב בין קברה של נעמי שמר לקברה של המשוררת רחל.

המסבירן משמיע את סיפורו של בית הקברות וראשית ההתיישבות החלוצית בעמק הירדן.

כמו כן ניתן להאזין לשירים מפרי יצירתן של רחל ונעמי שמר